Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11639/682
Τίτλος: Επιστημονική Διημερίδα στη μνήμη της Αθανασίας Τσατσάκου
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: ΤΕΧΝΗ-Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία
Τμήμα Λογοτεχνίας και Εργαστήρι Συγκριτικής Γραμματολογίας
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.
Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.
Χρονολογία: 2015-06-04
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Γενικό Λύκειο; Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση; Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Επιδιωκόμενο κοινό: Ενήλικες, γενικού περιεχομένου; Ενήλικες, σοβαρού περιεχομένου; Νεολαία, γενικά
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Εκδηλώσεις λόγου

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Επιστημονική Διημερίδα στη μνήμη της Αθανασίας Τσατσάκου_αφίσα
JPEG (3.17 MB)

Επιστημονική Διημερίδα στη μνήμη της Αθανασίας Τσατσάκου_ΔΤ
Adobe PDF (317.75 kB)

Επιστημονική Διημερίδα στη μνήμη της Αθανασίας Τσατσάκου_Πρόγραμμα
Adobe PDF (155.55 kB)

Επιστημονική Διημερίδα στη μνήμη της Αθανασίας Τσατσάκου_κείμενο για ιστοσελίδα
Adobe PDF (272.5 kB)

Επιστημονική Διημερίδα στη μνήμη της Αθανασίας Τσατσάκου_Δημοσίευση ανακοινώσεων
Adobe PDF (111.01 kB)

Επιστημονική Διημερίδα στη μνήμη της Αθανασίας Τσατσάκου_τύπος
Adobe PDF (110.58 kB)