Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11639/81
Τίτλος: Οι τρεις πρόδρομοι της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης: Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Μαυρόπουλος, Θεόδωρος
Χρονολογία: 1965-02-24
Περιγραφή: Παρουσιάζει ο Παναγιώτης Πίστας (Τμήμα Νέων)
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Εκδηλώσεις λόγου

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
01
MPEG Audio (7.03 MB)

02
MPEG Audio (7.03 MB)

03
MPEG Audio (7.03 MB)

04
MPEG Audio (7.03 MB)

05
MPEG Audio (7.03 MB)

06
MPEG Audio (7.03 MB)

07
MPEG Audio (7.03 MB)

08
MPEG Audio (7.03 MB)

09
MPEG Audio (7.03 MB)

10
MPEG Audio (7.03 MB)

11
MPEG Audio (7.03 MB)

12
MPEG Audio (7.03 MB)

13
MPEG Audio (7.09 MB)

14
MPEG Audio (6.98 MB)

15
MPEG Audio (7.03 MB)

16
MPEG Audio (5.48 MB)