Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11639/55
Τίτλος: Χωρίς Τίτλο
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Ζωγραφική
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Ζερβόπουλος, Σωτήρης (1934-2007)
Χρονολογία: 1967
Φυσικό μέσο: Ξύλο
Τεχνική δημιουργίας: Έλαιο
Λέξεις-Κλειδιά: Αφηρημένη Τέχνη
Άδεια Χρήσης: Άδεια Δίκαιης Χρήσης
Χρονολογία copyright: 1967
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Επιδιωκόμενο κοινό: Ενήλικες, γενικού περιεχομένου; Παιδιά
Σημειώσεις : ΥΠΟΓΡΑΦΗ: Σ.Ζερβό/67
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Ζωγραφική

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
image/png (650.58 kB)