Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11639/285
Τίτλος: Νεοελληνική Χαρακτική: Γενιά 1923-1940
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Κατάλογος
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: ΤΕΧΝΗ-Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία
Συντελεστής: Συγγραφέας εισαγωγής κλπ.: Χρήστου, Χρύσανθος
Χρονολογία: 1994-11
Τόπος δημιουργίας: Θεσσαλονίκη
Περιγραφή: Το ενημερωτικό αυτό τεύχος συνοδεύει την δεύτερη έκθεση έργων ελλήνων χαρακτών που διοργανώνει η ΤΕΧΝΗ σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας
Περίληψη: Χαρακτηριστικά. Βιογραφικά
Έκταση : 27 σελίδες
Θέμα: χαρακτική
Λέξεις-Κλειδιά: χαρακτηριστικά
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Επιδιωκόμενο κοινό: Ενήλικες, γενικού περιεχομένου; Νεολαία, γενικά
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Άλλες εκδόσεις

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
Νεοελληνική Χαρακτική: Γενιά 1923-1940_τεύχος
Adobe PDF (7.89 MB)

Νεοελληνική Χαρακτική: Γενιά 1923-1940 _εξώφυλλο
JPEG (264.91 kB)