Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11639/107
Τίτλος: Το νομοσχέδιο οργανώσεως της γενικής εκπαιδεύσεως
Επίπεδο εγγραφής: Έργο ολοκληρωμένο
Εξειδίκευση τύπου : Εκδήλωση
Γλώσσα: Ελληνικά
Δημιουργός: Τρομβούκης, Πείσανδρος
Χρονολογία: 1975-11-19
Περιγραφή: Παρουσιάζει ο Λίνος Πολίτης
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Εκδηλώσεις λόγου

Εξαγωγή σε:Ψηφιακά Αρχεία
01
MPEG Audio (7.03 MB)

02
MPEG Audio (7.03 MB)

03
MPEG Audio (7.03 MB)

04
MPEG Audio (7.03 MB)

05
MPEG Audio (7.03 MB)

06
MPEG Audio (7.03 MB)

07
MPEG Audio (7.03 MB)

08
MPEG Audio (7.03 MB)

09
MPEG Audio (7.03 MB)

10
MPEG Audio (7.03 MB)

11
MPEG Audio (7.03 MB)

12
MPEG Audio (7.03 MB)

13
MPEG Audio (7.03 MB)

14
MPEG Audio (7.03 MB)

15
MPEG Audio (7.03 MB)

16
MPEG Audio (5.6 MB)

17
MPEG Audio (7.03 MB)

18
MPEG Audio (7.03 MB)

19
MPEG Audio (7.03 MB)

20
MPEG Audio (7.03 MB)

21
MPEG Audio (7.03 MB)

22
MPEG Audio (7.03 MB)

23
MPEG Audio (7.03 MB)

24
MPEG Audio (7.03 MB)

25
MPEG Audio (7.03 MB)

26
MPEG Audio (7.03 MB)

27
MPEG Audio (7.03 MB)

28
MPEG Audio (7.03 MB)

29
MPEG Audio (7.03 MB)

30
MPEG Audio (2.8 MB)